■ අක්මා බද්ධ සැත්කම් සවස හතරෙන් පසු සිදු කිරිමට අමාත්‍යවරයාගේ අවධානය

0 298

පොරොත්තු ලේඛනයේ සිටින අක්මා රෝගීන් ගේ සංඛයාව අවම කරගත හැකි වැඩ පිළිවෙලක් ලෙස, සවස හතරෙන්(4:00) පසු අක්මා බද්ධ සැත්කම් සිදු කරිමට තම අවධානය යොමුවී ඇතිබව සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශය වෛද්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න මහතා පවසයි.

කොළඹ ජාතික රෝහලේ හා රාගම ශික්ෂණ රෝහලේ අක්මා බද්ධ සැත්කම් සිදු කිරිමට හැකි බැවින් ඒ සඳහා සැලසුම් සකස් කරන ලෙසත් සවස හතරෙන් පසුව සිදුකරන සැත්කම් සඳහා අවශ්‍ය නම් ගෙවීමක් සිදු කළ හැකි බව එම රෝහල්වල වෛද්‍යවරුන් දැනුම් වත් කරමින් ඒ මහතා පවසයි

කොළඹ හා රාගම රෝහල් වල මේවන විට අක්මා බද්ධ සැත්කම් 30 පමණ සිදුකර ඇති අතර අක්මා බද්ධ සැත්කම් නොමිලේ සිදුකරන එකම රට ලංකාව බව ඒ මහතා  පවසයි.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.