■ පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී ඇතමුන් මුදලට විකිණිලා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි

0 1,258

පසුගිය ජනාධිපති වරණයේදි ඇතමුන් මුදලට අලවී වූ බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.
පිවිතුරු හෙළ උරුමය නියෝජනය කරන ගායන ශිල්පී මධුමාදව අරවින්ද මහතා විසින් රචිත ග්‍රන්ථයක් කොළඹදී එළිදැක්විය එම උත්සහයට සභාගිවු හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කියා සිටියේ පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේ බොරු චෝදනා එල්ල කරමින් තමන්ටත් තම රජයටත් අපහස කළ සියල්ල දැන් හොළි වෙමින් පවතින බවයි.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.