සටන් විරාමයෙන් පසු ඇෆ්ගන් ආරක්ෂක අංශ වෙත එල්ල වූ පළමු තලෙයිබාන් ප්‍රහාරය.

0 290

ලක්ශ්‍රියා ගුණසේන
(BBC News ඇසුරින්)

තලෙයිබාන් සටන්කාමීන් එල්ල කළ ප්‍රහාරයකින් ඇෆ්ගන් ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයන් 30 දෙනෙක් මරණයට පත් ව තිබෙනවා.

රාමසාන් උත්සවය වෙනුවෙන් තලෙයිබාන් සංවිධානය සහ ඇෆ්ගන් ආරක්ෂක අංශ අතර සටන් විරාම ගිවිසුමකට ද එළඹ තිබෙනවා. එම තෙදින සටන් විරාම ගිවිසුම අවසන් වීමෙන් පසු එල්ල වූ පළමු ප්‍රහාරය ද මෙයයි. ආරක්ෂක අංශ මුර කපොලු 02 කට අද ප්‍රහාර එල්ල වූ බව ඇෆ්ගන් ආරක්ෂක අංශ පවසනවා. සටන් විරාම කාලය තුළදී තලෙයිබාන් සටන්කාමීන් ඇෆ්ගන් ආරක්ෂක අංශ සමග එක් ව ඡායාරූප ගනිමින් රාමසාන් සැමරීම දැඩි අවධානයට යොමු වූ කරුණක්. මේ තත්ත්වය දිගුකාලීන සාමයක් රටට උදාවීමක් ලෙසයි ඇෆ්ගන් ජනතාගේ විශ්වාසය වී තිබුණේ.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.