■ නෙත් එෆ් එම් ශ්‍රාවකයින්ගෙන් පොලිසිය ප්‍රශ්න කරලා – නිදහස් මාධ්‍යව්‍යාපාරය චෝදනා කරයි.

0 580

කොල්ලුපිටිය පොලීසිය විසින් නෙත් එෆ්. එම් බැලුම්ගල වැඩසටහනට තොරතුරු දුන් බටව පවසා  ශ්‍රාවක පිරිසකගේ දුරකතන සොයා ගෙන, ඔවුන් කැදවා ප්‍රශ්න කර ඇතැයි නිදහස් මාධ්‍යව්‍යාපාරය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් චෝදනා කරයි.

එජාප නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු මැදිහත්වු සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් විකාශයවු බැලුම්ගල වැඩසටහනින් පසුව එම අමාත්‍යවරයා නෙත් එෆ් . එම් ආයතනයෙන් තොරතුරු විමසා සිටියද එහෙත් මූලාශ්‍ර හෙළි නොකිරිමේ පදනම මත, එම ආයතන කටයුතු කර ඇත.
පසුව වෙනත් ක්‍රමයකින් දුරකතන ඇමතුම් දත්ත ලබා ගෙන නෙත් එෆ් .එම් ශ්‍රාවකයින් පිරිසක් කොල්ලුපිටිය පොලිසියට ගෙන්වා ප්‍රශ්න කර ඇති බවත් ඇමතුම් දත්ත ලබා ගත් ආකාරය ප්‍රශ්නකාරී බවද එම සංවිධටනය කියා සිටි.

ජනමාධ්‍යකට අදස් ප්‍රකාශ කිරීමෙ ව්‍යවස්තාපිත අයිතිය සහ මුලාශ්‍ර ආරක්ෂා කිර ගැනිමේ ආයතනික අයිතියද උල්ලංඝනය වී ඇතැයි එම සංවිධානය පවසන අතර මේ පිළබදව පුළුල් පරීයේෂණයක් පවත්වන ලෙස රජයෙන් ඉල්ලා සිටි.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.