නීතිඥ සුගන්ධිකාගේ, සාමාජිකත්වය තවකාලිකව තහනම් …

0 218

නීතිඥ සුගන්ධිකා ෆර්නැඩෝ මහත්මියගේ සාමාජිකත්වය තාවකාලිකව තහනම් කළ බව හලාවත නීතීඥ සංගමය පවසනවා.

විවිධ අවස්ථාවලදි අධිකරණ පද්ධතියටත් විනිසුරුවරුන්ටත් නීතිඥවරුන්ටත් චෝදනා එල්ලකරමින් හා හලාවත නීතිඥ සාමාජිකයින්ට අපහාස සිදුවෙන ආකාරයේ ප්‍රකාශ කිරිම සම්බන්ධව ලැබුනු පැමිනිලි සැලකිල්ලට ගනිමින්, දීර්ඝ සාකාච්චාවකින් පසු සුගන්ධිකා ෆර්නැඩෝ මහත්මියගේ සමාජිකත්වය තහනම් කිරිමට තිරණය කළ බව හලාවත නීතිඥ සංගමය පවසයි..

ජ්‍යෙෂ්ඨ නීතිඥවරුන් පස්දෙනෙකුගෙන් සැදුම්ලත් කමිටුවක් හරහා, මේ පිළිබඳව විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වා වාර්තාව ලැබුනු පසු මේ පිළිබඳව සුගන්ධිකා මහත්මියගෙන් කරුණු විමසීමට බලාපොරොත්තුවෙන බව හලාවත නීතිඥ සංගමය පවසයි.

අප මේ පිලිබඳ ශ්‍රි ලංකා නීතිඥ සංගමයේ සභාපති තුමන්ගෙන් විමසු විට ඔහු සුගන්ධිකා මහත්මියගේ තාවකාලික තහනම පිළිබඳව  හලාවත නීතිඥ සංගමය  තමාව දැනුම්වත් කර ඇතිබව ප්‍රකාශකලේය

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.