රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන සඳහා වැඩ බලන ප්‍රධානීන් නම් කරයි

0 339

රාජ්‍ය මාධ්‍ය ආයතන පවත්වාගෙන යාම සඳහා ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් වැඩබලන සභාපතිවරු පත්කර ඇති බව වාර්තාවේ

වසන්ත ප්‍රිය රාමනායක මහතා – වැඩබලන සභාපති- සිරැස එක්සත් ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර සමාගම

නීතිඥ සරත් කෝන්ගහගේ මහතා- වැඩබලන සභාපති -ශ්‍රී ලංකා රූපවාහිනී සංස්ථාව

ආචාර්ය සෝමරත්න දිසානායක මහතා – වැඩබලන සභාපති- ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.