ආණ්ඩුවෙන් නව වැඩපිළිවෙලක් ..

13 521

ආර්ථිකය සවිගැන්වීම සඳහා වන වැඩපිළිවෙල

පසුගිය වසර 3ක කාලය තුල අඩු වර්ධන වේගය සහ ඉහළ යන ජීවන වියදම තුලින් පිළිබිඔු වූ පරිදි ආර්ථිකයේ දැඩි බිඳ වැටීම කෙරෙහි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සහ ගරු අග්රාමාත්ය හා මුදල් හා ආර්ථික කටයුුතු අමාත්යතුමාගේ අවධානය යොමු වී ඇත. මෙම තත්වය උද්ගතවූයේ රටේ පවතින තත්වයන්ට නොගැලපෙන්නා වූ සහ දේශීය ව්යවසායකයන් සහ කර්මාන්ත වලට අහිතකර වූ පෙර පැවති රජයේ ප්රතිපත්ති වල ප්රතිඵලයක් ලෙසින් බව ගරු අග්රාමාත්යතුමාගේ විශ්වාසයයි.

රට පුරා ඉතා හිතකර කාලගූණ තත්වයක් සමග 2018/19 මහ කන්නය ආරම්භ වී ඇති අතර, ජල විදුලි බල උත්පාදනය, පානීය ජල සැපයුම සහ වගාවන් සදහා ප්රමාණවත් වන පරිදි ජලාශ සහ වාරිමාර්ග ක්රම උපරිම ධාරිතාවයට ලඟා වීම තුලින් නව ජවයකින් යුතුව ආර්ථිකය ගොඩනැගීමට අවස්ථාව උදා වී ඇත. මෙය කෘෂි නිෂ්පාදන තුලින් උපරිම ප්රතිලාභ ලබාගැනීම සදහා රට සූදානම් කිරීමට මෙය සුදුසුම අවස්ථාව බව රජයේ විශ්වාසයයිි. ඒ සමගම අධික ජීවන වියදම මගින් පාරිභෝගිකයා මත විශාල බරක් පැටවී ඇත. මෙම පසුබිම තුළ ගරු අග්රාමාත්ය හා මුදල් හා ආර්ථික කටයුුතු අමාත්යතුමා විසින් ආර්ථිකය සවිගැන්වීම සදහා පහත සදහන් මූලාරම්භයන් ක්රියාත්මක කිරීමට උපදෙස් දී ඇත.

1. දේශීය ගොවීන් ආරක්ෂා කරන අතරතුර ඉහළ ජීවන වියදම හේතුවෙන් ඇතිවී ඇති පීඩනය සමනය කිරීමට විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්දල පරිප්පු සඳහා කිලෝග්රෑමයකට රු. 5 කින් ද, කඩල සඳහා කිලෝග්රෑමයකට රු. 5 කින්ද, උදු සඳහා කිලෝග්රෑමයකට රු. 25 කින්ද, අඩු කෙරේ. තිරිඟු ඇට සඳහා පැවති කිලෝග්රෑමයකට රු. 6ක් වූ තීරුබදු සහනය රු. 9 දක්වා වැඩි කෙරේ. සීනි සඳහා විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද අදාල කෙරෙන අතර එය කිලොග්රෑමයකට රු.10 කින් අඩු කෙරේ. ඒ අනුව අත්යාවශ්ය පාරිභෝගික භාණ්ඩ මිල වහාම අඩු කෙරේ.

2. විශේෂයෙන් ප්රවාහන, කෘෂි කාර්මික හා ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදෙන්නන් ඇතුළුව සමාජයේ සියළුම ස්ථර වල පුද්ගලයන්ට බලපාන අධික ඉන්ධන මිල සැලකිල්ලට ගෙන පෙට්රල් (ඔක්ටේන් 92* ලීටරයක මිල රුපියල් 10 කින්ද, ඔටෝ ඞීසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 7 කින් හා ත්රී රෝද රථ සහ කුඩා කෘෂිකාර්මික යන්ත්ර සඳහා යොදා ගැනෙන 2ඔ ලිහිසි තෙල් ද ඇතුළුව ලිහිසි තෙල් ලීටරයක මිල රුපියල් 10 කින්ද අද මධ්යම රාත්රියේ සිට අඩු කෙරේ. ඒ සමගම ඉන්ධන මිළ ගණන් තීරණය කිරීම සඳහා මාසික ඉන්ධන මිල සූත්රය වෙනුවට පිරිවැය මත පදනම්වූ ප්රායෝගික මිළ ක්රමවේදයක් කි්රයාත්මක කෙරේ.

3. දේශීය ගොවීන් විසින් නිෂ්පාදනය කරන වී, ළුෑණු සහ අල සඳහා සහතික මිළ ක්රම වේදයක් හඳුන්වා දේ. ඒ අනුව වාසිදායක සහතික මිලක් හරහා දේශීය ගොවීන් ආරක්ෂා කිරීමට අස්වනු නෙලන සමයේ විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද ඉහල නංවනු ඇත. ලොකුළුෑණු සහ අල අස්වැන්න වෙළෙඳපොලට ලැබෙමින් පවතින බැවින් ඒ මත අයවන විශේෂ වෙළඳ භාණ්ඩ බද්ද කිලෝග්රෑමයකට රු. 40ක් ලෙස පවත්වාගෙන යනු ලැබේ.

4. පැවති අයහපත් කාළගුණික තත්වයන් හමුවේ ගොවීන්ට සහ කුඩා වී මෝල් හිමියන්ට තම ජිවිකා වෘත්තිය කරගෙනයාමට නොහැකි වීමෙන් විශාල වශයෙන් ණය වීමට සිදුවු අතර පසුගිය වසර 03ක කාලය තුල වාණිජ බැංකු මගින් ලබාදුන් රුපියල් මිලියන 50ක උපරිමයක් දක්වා වන ණය මුදලක් සඳහා වූ පොළී සහ දඩ මුදල් සම්පූර්ණයෙන්ම කපා හැරෙන අතර එම පිරිවැය රජය විසින් දරනු ඇත.

5. සමෘද්ධි ප්රතිිලාභීන්ට සමෘද්ධි බැංකු මඟින් එදිනෙදා කටයුතු සඳහා දෙනු ලබන ණය අත්තිකාරම් උපරිම සීමාව රුපියල් 10,000කින් වැඩි කෙරේ.

6. වී වගාව සදහා දෙනු ලබන කිලෝග්රෑම් 50ක පොහොර බෑගයක මිල රුපියල් 500ක් ලෙස පවත්වා ගෙන යන අතර අනෙකුත් භෝග සදහා කිලෝග්රෑම් 50ක පොහොර බෑගයක සහන මිල රුපියල් 1ල500 යේ සිට රුපියල් 1ල000 දක්වා අඩු කෙරේ.

7. 14% ක සහනදායී ආදායම් බදු අනුපාතය වර්තමානයේදී අදාල වන්නේ කෘෂි කාර්මික කටයුතු වල නිරත සමාගම් වලට පමණි. කෘෂි කාර්මික ව්යාපාර වල නියුතු අනෙකුත් පුද්ගලයන්ගේ් කෘෂිකාර්මික ආදායම් මත බද්ද පවතින උපරිම අනුපාතය වන 24% සිට 14%දක්වා අඩු කෙරේ.

8. මේවනවිට සුළු සහ මධ්ය පරිමාණ ව්යවසායන් යන කාණ්ඩය යටතේ 14% ක සහනදායී ආදායම් බදු අනුපාතය අදාල වන්නේ සමාගම් සඳහා පමණි. මෙම අනුපාතය වෘත්තීය සේවා සපයන්නන්ද ඇතුළුව සියළු තැනැත්තන්ට අදාල කෙරේ. ඒ අනුව වෘත්තීය සේවා සදහා වන උපරිම බදු අනුපාතය 24% සිට 14%දක්වා අඩු කෙරේ.

9. මූල්ය ආයතනයක පවත්වාගෙන යන ඉතිරිකිරීම් සහ ස්ථාවර තැන්පතු මත ලැබෙන පොළිය රඳවා ගැනීමේ බදු වලින් නිදහස් කෙරේ.

10. ශී්ර ලංකාවෙන් පිටතට සපයන සේවාවන් මත විදේශ ව්යවහාර මුදලින් කරන ඉපයීම් මෙරටට පේ්රෂණය කිරීම දිරිගැන්වීම සදහා දේශීය ව්යවසායකයන් වෘත්තිකයන් සහ පිටරට සේවය කරන තැනැත්තන් විසින් පේ්රෂණය කරන මුදල් ආදායම් බද්දෙන් නිදහස් කෙරේ.

11. එකතු කළ අගය මත බදු සහ ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු සරල කිරීම මගින් අධික ලෙස පනවා ඇති වක්ර බදු නිසා ජනතාවට ඇතිවී ඇති පීඩනය සමනය කෙරේ. වැට් බද්දට යටත් වීමට අවශ්ය සැපයුම් සීමාව වර්ෂයකට රු. මිලියන 12 සිට රු. මිලියන 24 දක්වා වැඩි කෙරේ.

12. කුඩා පරිමාණ වෙළඳ ව්යාපාරිකයින් සදහා සහන සලසාලමින් තොග සහ සිල්ලර වෙළෙඳ අංශය වැට් බද්දට යටත් වීමට අවශ්ය සැපයුම් සීමාවද වර්ෂයකට රු. මිලියන 50 සිට රු. මිලියන 100 දක්වා වැඩි කෙරේ.

13. දේශීය ඉදිකිරීම් කර්මාන්තයට සහාය වීම සඳහා ඉරූ දැව ආනයනය මත වැට් බදු අනුපාතය 15% සිට 5% දක්වා අඩු කෙරේ.

14. සුළු හා මධ්යපරිමාණ ඇඟළුම් නිෂ්පාදකයින්ට ප්රතිලාභ ලබාදීම සදහා ආනයනික රෙදිපිළි මත වැට් බද්ද ඉවත් කෙරේ.

15. දුරකථන සේවාවන් සඳහා පනවා ඇති ඉහළ බදු සැලකිල්ලට ගෙන 25%ක් වන විදුලි සංදේශ බද්ද 15% දක්වා අඩු කෙරේ.

මෙම මූලාරම්භයන්ගේ මූලික පරමාර්ථය නිෂ්පාදන දිරිගැන්වීම සහ බදු ක්රමය සරළ කිරීම වේ. එය නිසැකවම අමතර ආදායමක් ඉතිරි කරමින් ගෘහස්ථ ආර්ථිකයට සහයක් වනු ඇත. බදු ක්රමය සදහා යෝජිත සංශෝධන මගින් මෙරටට කෙරෙන පේ්රෂණ සහ ඉතිරිකිරීම් දිරිගැන්වෙනු ඇත.

තවද, අඩු අමාත්යාංශ සංඛ්යාවක් තුල කැබිනට් අමාත්යධූර අඩු කිරීමෙන් සහ ප්රාග්ධන වියදම් ව්යාපෘති යළි සුපරීක්ෂණය මගින් රජයේ වියදම් අඩු කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ඒ අනුව 2018 වර්ෂය සදහා ඉලක්ක කරන ලද ද.දේ.නිගයෙන් 1.8%ක ප්රාථමික අතිරික්තයක් සහ අයවැය හිඟය ද.දේ.නි.යෙන් 4.9% කට ආසන්න අගයක පවත්වාගෙන යමින් ආර්ථික ස්ථාවරභාවය ඇති කිරීම සඳහා රාජ්ය මුල්ය ඒකාග්රතාවය තවදුරටත් ලඟාකර ගතහැකි බව රජයේ දැඩි විශ්වාසයයි. මේ අතරම දැඩි අවශ්යතාවයක් වන විනිමය අනුපාත ස්ථාවරව පවත්වාගැනීම සඳහා මෙන්ම විදේශ වෙළඳාම සහ විදේශ වෙළඳ ගනුදෙනු තවදුරටත් ඒකාග්ර කිරීම සදහා ගතහැකි ක්රියාමාර්ග ද සලකා බලමින් පවති.

අතිගරු ජනාධිපතිතුමා සහ ගරු අග්රාමාත්ය හා මුදල් හා ආර්ථික කටයුුතු අමාත්යතුමා විසින් ඉහත ප්රතිපත්තිමය කරුණු ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා උපදෙස් ලබාදී ඇතග ඒ අනුව ඉහත කී බදු සංශෝධන යෝජනා වලට අදාල ගැසට් නිවේදන අද දින නිකුත් කර ඇති අතර, අවශ්ය බදු නීති සංශෝධනය කිරීම සදහා අමාත්ය මණ්ඩල අනුමැතිය අපේක්ෂිතය.

post add media course 01
13 Comments
 1. gamefly says

  Appreciation to my father who informed me regarding
  this webpage, this weblog is actually awesome.

 2. gamefly free trial says

  It is appropriate time to make a few plans for the long run and it’s time
  to be happy. I have learn this publish and if I could I desire to recommend you some fascinating things
  or advice. Perhaps you can write next articles regarding this article.
  I wish to read even more issues about it!

 3. gamefly says

  Hey! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up
  losing a few months of hard work due to no back
  up. Do you have any methods to protect against hackers?

 4. gamefly free trial says

  I think the admin of this site is actually working hard in favor of his web site, since here every material is quality based
  material.

 5. mojang minecraft download says

  This website was… how do you say it? Relevant!! Finally I’ve found
  something which helped me. Thank you!

 6. how to download minecraft says

  Keep on writing, great job!

 7. minecraft download for free says

  Thanks , I’ve just been looking for information approximately this topic for a long time and yours is the greatest I’ve came upon so far.
  But, what in regards to the bottom line? Are you certain in regards to the source?

 8. minecraft download for free says

  Hello, I log on to your new stuff regularly. Your writing style is witty, keep it up!

 9. g says

  I’m truly enjoying the design and layout of your blog.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme?

  Superb work!

 10. g says

  Hey there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I came to look it over.
  I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers!

  Fantastic blog and brilliant style and design.

 11. download minecraft for free says

  Good blog you have got here.. It’s difficult to find excellent writing like yours these days.
  I seriously appreciate people like you! Take care!!

 12. minecraft download pc says

  Outstanding story there. What occurred after? Take care!

 13. minecraft download pc says

  Good day! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me
  of my old room mate! He always kept chatting about this.
  I will forward this post to him. Fairly certain he will have a good read.
  Thank you for sharing!

Leave A Reply

Your email address will not be published.