දේශපාලන පළිගැනීමකට සේවකයින් මාරු කිරීම හෝ සේවයෙන් පහ කිරීමක් කර නෑ..-අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර

0 743

ස්ථාන මරු වීම් හෝ වැඩ තහනම් නොකරන බව රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය රංජිත් මද්දුම බණ්ඩාර මහතා අද (11) පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවසී ය.

රාජ්‍ය ආයතනවලින්  සේවකයින් ඉවත් කිරීම, ස්ථාන මාරු කිරීම, ආයතන රැසක දේශපාලනික පළිගැනීම් නිසා සේවකයින්ට බරපතල අපහසුතාවයට පත් වී අති බවත් ස්ථාන මාරු අවලංගු කරන ලෙස, වැඩ  තහනම් කර ඇති සේවකයින්ගේ සේවය පිහිටුවීමට ගන්නා පියවර ගන්නා ලෙස විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ස්ථාවර නියෝග 27 (2)  යටතේ විමසා සිටියේ ය.

රාජ්‍ය සේවයේ සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන සමාන්‍ය වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පෙබරවාරි සිට ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි. දේශපාලන පළිගැනීමක් ලෙස ස්ථාන මාරුවක්, සේවයෙන් පහකිරීමක්, සිදු කර නෑ. ඒ පිළිබඳව විස්තර ලබාදෙන ලෙස විපක්ෂ නායකවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. සේවා අවශ්‍යතා මත, විනය මත සමහර ස්ථාන මාරු වීම් සිදු වෙනවා ”යැයි ද අමාත්‍යවරයා පැවසී ය.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.