හිටපු කි‍්‍රකට් නායක සනත් ජයසූරියට වසර දෙකක පූර්ණ තහනමක්.

0 410

ශී‍්‍ර ලංකා ටෙස්ට් පිලේ හිටපු නායක සනත් ජයසූරියට වසර දෙකක පූර්ණ තහනමක් පැනවේ.මෙම ක්‍රිඩා තහනම අන්තර්ජාතික කි‍්‍රකට් සභාව විසින් පනවා ඇත්තේ, අන්තර්ජාතික කි‍්‍රකට් සභාවේ දුෂණ මර්ධන නීති පද්ධතියේ වගන්ති දෙකක් උල්ලංඝණය කිරිම හේතුවෙනි.

අන්තර්ජාතික කි‍්‍රකට් සභාව විසින් පනවන ලද දුෂණ මර්ධන නීති සංග‍්‍රහයේ පහත සඳහන් වගන්ති දෙක උල්ලංඝණය කළ බවසනත් ජයසුරිය මහතා පිළිගෙන තිබේ.

වගන්තිය 2.4.6 දුෂණ මර්ධන ඒකකය විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන කිසියම් විමර්ශනයක් සම්බන්ධයෙන් සාධාරණ හේතුවකින් තොරව සහයෝගය නොදීම හෝ සහයෝගය දීම ප‍්‍රතික්ෂේප කිරීම. එම විමර්ශන සඳහා අදාළ වන පරිදි දුෂණ මර්ධන ඒකකය විසින් ඉල්ලා සිටිනු ලබන කිසියම් තොරතුරක් හෝ ලියවිල්ලක් සැපයීම ප‍්‍රතික්ෂේප කිරීම නැතහොත් සම්පූර්ණ නොකිරීමද මෙම වගන්තියට ඇතුළත් වේ.

වගන්තිය 2.4.7 දුෂණ මර්ධන ඒකක විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන කිසියම් විමර්ශනයක් සම්බන්ධයෙන් බාධා කිරීම හෝ එම විමර්ශන ප‍්‍රමාද වන පරිදි කටයුතු කිරිම. එම විමර්ශන සඳහා අදාළ වන තොරතුරු හෝ සාක්ෂි හෙළිදරව් විය හැකි තොරතුරු වසංකිරීම හෝ විකෘති කිරීම නැතාහොත් විනාශ කිරීමද මීට ඇතුළත් වේ.

ශී‍්‍ර ලංකා කි‍්‍රකට් ආයතනයේ හිටපු තේරීම් කමිටු ප‍්‍රධානියාද වූ සනත් ජයසූරිය මහතා මෙම වගන්ති දෙක උල්ලංඝණය කිරීම පිළිගෙන ඇති  බැවින්, කි‍්‍රකට් කී‍්‍රඩාව සම්බන්ධයෙන් වසර දෙකක කාලයක්  කිසිදු ආකාරයකින් දායකත්වය දැරිය නොහැකි වන පරිදි තහනමක් පණවා තිබේ.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.