සිනමා කර්මාන්තය නගාසිටුවීමට ශක්තිමත් වැඩපිළිවෙලක්-අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස

0 333

සිනමා කර්මාන්තය ශක්තිමත් කිරීම වෙනුවෙන් කෙටි කාලීන,මාධ්‍ය කාලීන හා දිගු කාලීන වැඩපිළිවෙලක් අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි නිවාස,ඉදිකිරීම හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසයි.

අමාත්‍යවරයා අද (6) පාර්ලිමේන්තුවේ දී මේ බව අමාත්‍යාංශ නිවේදනයක් ඉදිරිපත් කරමින් පැවසී ය.
විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා විසින් පසුගිය දිනෙක ස්ථාවර නියෝග 27(2) යටතේ යොමු කළ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු වශයෙන් අමාත්‍යවරයා අමාත්‍යාංශ නිවේදනය ඉදිරිපත් කළේ ය.

චිත්‍රපට නිෂ්පාදනය සඳහා බදු සහන නැවත ලබාදීමට කටයුතු කරන බව කී අමාත්‍යවරයා,චිත්‍රාගාර,කාර්මික අංශයේ යටිතල පහසුකම් ලබාදීම සඳහා පවතින ගැටළු හඳුනාගෙන කෙටි කාලීන, දිගු කාලීන,ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමට පියවර ගෙන ඇතැයි පැවසී ය.

එමෙන් ම ඊ- ටිකටින් ක්‍රමය සිනමා ශලා සඳහා හඳුන්වාදීමට සැලසුම් කොට ඇතැයි ද පැවසූ අමාත්‍යවරයා,සිනමාශාලාවල ප්‍රක්ෂේපණ යන්ත්‍ර ඩිජිටල් තාක්ෂණය යටතේ ලබාදීමට ඉල්ලුම් කර තිබෙන බවද පැවසී ය.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.