උණුසුම් පුවත්

හුරුළු ගොවීන් නිසි පාලන මිලක් ඉල්ලා උද්ඝෝෂණයක

0
බාලසුරිය – ගලෙන්බිදුණුවැව
ගලෙන්බිදුණුවැව හුරැළු වී ගොවින් අද (06) උදැසන 10.30 ට පමන වී අස්වැවන්නට නිසි පාලන මිලක් ලබා දෙන ලෙසත් නාඩු වී කිලෝවකට රැපියල් 50 ක් හා සම්බා වී කිලෝවකට රැපියල් 55 ක මුදලක් ලබා දෙන ලෙසත් රජයට බල කරමින්  ගලෙන්බිදුණූවැව කන්නිමඩුව විහරස්ථානය අසලින් උද්ඝෝෂණයක් අරම්භකලා.
සමස්ථ ලංකා ජාතික එකාබද්ද ගොවි සංවිධානයට සම්බන්ද හුරැවැව එකාබද්ද ගොවි සංවිධානය මගින් සංවිධානය කර තිබු මෙම උද්ඝෝෂනය සදහා හුරැළුවැව යටතේ ඇති ගොවි සංවිධාන 19 ක සමාජිකයන් 250 පමන පිරිසක්  සටන්පාඨ, බැනර් හා පොස්ටර්  ප්‍රදර්ශනය කරමින් හා  සටන්පාඨ  කියමින් ගැටළාව ගලෙන්බිදුණුවැව මාර්ගය ඔස්සේ ගලෙන්බිදුණුවැව නගරය මධ්‍යට පැමිණ උද්ඝෝෂණයේ නිරිතවු අතර පසුව ගලෙන්බිදුණුවැව නගරය මධ්‍යයෙන් අනුරාධපුර ගලෙන්බිදුණුවැව මාර්ගය අවහිර කල  අතර ගලෙන්බිදුණුවැව  පොලිස් ස්ථානයේ පොලිස් නිළධාරින් එම මාර්ගයේ සියළු වාහන විකල්ප මාර්ගයන් ඔස්සේ පිටත් කිරිමට කටයුතු කලා.
අනතුරැව ගලේන්බිදුනුවැව කැකිරාව මාර්ගය උස්සේ ගලේන්බිදුණූවැව ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය දොරටුව අසලට ගොස් විනාඩි 05 පමන කාලයක් උද්ඝෝෂණයේ නිරිත වු අතර පසුව ගලේන්බිදුණුවැව සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම් ජි.ඩබ්ලිව් ගුණතිලක මහතා වෙත සංදේශයක් බාර දීමට කටයුතු කරිමෙන් අනතරැව 11.30 පමන උද්ඝෝෂකයන් විසිර ගියා.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.