අද මධ්‍යම රාත‍්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල වැඩිවේ

0

ඉන්ධන මිල සූත්‍රයේ ගැලපීමට අනුව අද (12) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ඉන්ධන මිල යළි සංශෝධනය වීමට නියමිතය.

අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉන්ධනමිල පහත පරිදි සංශෝධනය කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.

 

ඔක්ටේන් 95 වර්ගටේ පෙට්‍රල් ලීටරයක මිල රුපියල් 7කින් සහ සුපිරි ඩිසල් ලීටරයක මිල රුපියල් 8 කින් ඉහළ දමා ඇත.

ඒ අනුව ඔක්ටේන් 92 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක නව මිල රු.132ක් වන අතර ඩිසල් ලීටරයක් රුපියල් 104ක් වනු ඇති. ඔක්ටේන් 95 වර්ගයේ පෙට්‍රල් ලීටරයක් රු.159 ක් සහ සුපිරි ඩිසල් ලීටරයක මිල රු.134ක් වේ.

fuelaa

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.