”සහසක් නිමැවුම් 2019” ජාතික නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය ගැන සම්මන්ත‍්‍රණ මාලාවක්

0 702

ශ්‍රි ලංකා නව නිපයුම් කරුවන්ගේ කොමිෂම විසින් 2019 වසරේ පැවැත්වීමට යන ”සහසක් නිමැවුම් 2019” ජාතික නව නිපැයුම් ප්‍රදර්ශනය සඳහා ඉදිරිපත් වීමට බලාපොරොත්තු වන තරඟකරුවන් උදෙසා පුර්ව දැනුම්වත් කිරිමේ සම්මන්ත්‍රණ මාලාවක් දැන් පළාත් මට්ටමෙන් ආරම්භ කොට ඇත‍.

මෙම සම්මන්ත්‍රණ වල දි බුද්ධිමය දේපළ අයිතිය සුරක්ෂිත කර ගැනිම උදෙසා පේටන්ට් බල පත්‍ර ලබා ගැනිම ඇතුළු නව නිපැයුම් ඉදිරිපත් කළ හැකි ආකාරය හා නව නිපැයුම් තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව ද විශේෂයෙන් දැනුම්වත් කරන බව ශ්‍රි ලංකා නව නිපැයුම්කරුවන්ගේ කොමිසමේ අධ්‍යක්ෂ හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි එන්.එන්.ඩබ්ලිව්.දොළවත්ත මහතා පවසයි.

”සහසක් නිමැවුම් 2019”ප්‍රදර්ශනයට පාසල් ,විශ්ව විද්‍යාල හා තෘතීයික අධ්‍යාපන ආයතන,වාණිජකරණ සහ විවෘත යන අංශ 4 යටතේ නව නිපැයුම් ඉදිරිපත් කළහැක. මෙම ප්‍රදර්ශනයට තනිව හෝ කණ්ඩායම් වශයෙන් ක්ෂේත්‍ර 14ක් යටතේ නව නිපැයුම් ඉදිරිපත් කළ හැකි අතර විශිෂ්ටතම නව නිපැයුම් සඳහා ”දසිස් ”කුසලාන හා රුපියල් 800,000 දක්වා වටිනා ත්‍යාග ද,තාක්ෂණික ක්ෂේත්‍ර තුළ ලබා ගන්නා ජයග්‍රහණ වෙනුවෙන් පදක්කම්,සහතිකපත් ඇතුළු රුපියල් 100,000 දක්වා වටිනා ත්‍යාග ද පිරිනැමේ.එමෙන් ම ජයග්‍රහකයින්ට කොමිසමේ අනුග්‍රහය යටතේ ජාත්‍යන්තර නව නිපැයුම් තරඟ සඳහා ද ඉදිරිපත් වීමට අවස්ථාව ලැබෙන බව ද දොළවත්ත මහතා කිය.

post add media course 01

Reply To Anonymous
Cancel Reply

Your email address will not be published.