වාහන නතරකර යන්නේනම්, දුරකතන අංකය සහ නම පෙනෙන තැනක රදවන්න

0

 

ශ‍්‍රී ලංකා පොලීසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ පොදු ස්ථානයන්හි නවතා යන තම වාහනවල ඉදිරිපස විදුරුව මත පැහැදිලිව පෙනෙන සේ හිමිකරුගේ නම සහ ජංගම දුරකතන අංක ප‍්‍රදර්ශනය කරන ලෙසටයි
පොලිස් අධිකාරි රුවන් ගුණසේකර මහතා පවසන ආකාරයට පසුගිය දින ප‍්‍රදේශ කිහිපයක සිදුවූ පිපිරීම් හේතුවෙන් රටපුරා සෝදිසි මෙහෙයුම් සිදු කරන අතර ඒ සදහා ගන්නා ලද ආරක්ෂාකාරි පියවරක් ලෙස පොදු ස්ථානයන්හි නවතන වාහන වල මෙය ප‍්‍රදර්ශනය කරන ලෙයසි
මෙමගින් සිදුවන්නට යන අනතුරු මග හරවා ගත හැකි බව පොලිස් අධිකාරි වරයා වැඩිදුරටත් සදහන් කළේය

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.