පාසල් සිසුන්ගේ පැමිණනීම සතුටු දායක නෑ

0 88

දෙවන පාසැල් වාරය ප‍්‍රථමික අංශය ඊයේ (13) ආරම්භ කෙරුනද පවතින  තත්වය හේතුවෙන් කොළඹ සහ අනෙකුත් පළාත් වල පාසැල් තුළ ද අද දිනයෙත් සිසුන්ගේ පැමිණීම අවම මට්ටමක් දක්නට ලැබේ.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.