ඩෙංගු රෝගීන් ගනන ඉහළට

0 142

පසුගිය දින කිහිපයේ ඇදහැලුන වර්ෂාව හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක කිහිපයකින් ඩෙංගු රෝගීන් වාර්තාවීමේ ප්‍රවණතාවයක් ඇති බව ඩෙංගු මර්ධන ඒකකය පවසා සිටනවා. යාපනය, කුරුණෑගල, කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්ක වල මදුරුවන් බෝවිමේ හැකියාව සියයට තිහකට වඩා වැඩි බව හදුනාගෙන තිබෙනවා. මේ අතර පාසැල් වල ද මදුරුවන් බෝවීමේ හැකියව සීයට හතලිස් අටකට වඩා වැඩි ඉඩක් පවතින බව ඔවුන් පෙන්වා දෙයි.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.