නීති රාමුව තුළ උපරිම ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට පොලිස් නිලධාරීන්ට උපදෙස්

0 126

රට තුල ඇතැම් කලහාකාරි තත්ත්වයන් මැඩපැවැත්වීම සඳහා සහ රට තුල සාමය සහජීවනය ඇති කිරිමේ අරමුනින් නීති රාමුව තුළ උපරිම ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට පොලිස් නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප‍්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා ගේ අත්සනින් යුතු ලියුමක් මාධ්‍යට ලබාදි ඇත.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.