පාසැල් සිසුන් ගේ පැමිණීම සාමාන්‍ය අතට.

0 300

පාසැල් සිසුන් ගේ පැමිණීම සාමාන්‍ය අතට. පසුගිය පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසුව පියවර දෙකක් යටතේ පාසැල් ආරම්භ කෙරුන අතර සිසුන් ගේ පැමිණීමේ වර්ධනයක් දක්නට නොලැබුනි. එහෙත් අද(21)  වන විට එය සාමාන්‍ය තත්වයට පත්ව ඇතැයි දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශ වලින් වාර්තා වේ.  වැඩි දුරටත් අප වාර්තා කරු පැවසූවේ ඌව පළාතේ පාසැල් වල සිසුන් ගේ පැමිණීම යහපත් බවයි. කෙසේ වෙතත් ත්‍රිවිධ හමුදාල පොලිසිය සහ විදුහල් වල ආරක්ෂ කමිටු මගින් දියත් කරනු ලැබූ ආරක්ෂක වැඩ පිළිවෙලවල් අද දිනයේ ද ක්‍රියාත්මකව බවද ඔවුන් පවසනවා.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.