අත්සන් කිරීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා – ඇමරිකානු ආරක්ෂක ගිවිසුම පිළබදව ඒකා බද්ධ විපක්ෂයේ දැඩි අවධානයක.

0 86

අත්සන් කිරීමට නියමිත ශ්‍රී ලංකා – ඇමරිකානු ආරක්ෂක ගිවිසුම පිළබදව ඒකා බද්ධ විපක්ෂයේ දැඩි අවධානයක.මෙරට රජය සහ ඇමරිකානු රජය සමග අත්සන් කිරීමට නියමිත තිබෙන ආරක්ෂක ගිවිසුම පිළිබද ඒකා බද්ධ විපක්ෂය දැඩි අවධානයකින් පසුවන බව ඊයේ(21) ඒකාබද්ධ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම රැස් වූ අවස්ථාවී දී මේ බව පාර්ලිමීන්තු මන්ත්‍රී වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පවසා සිටියා. මේ පිළිබද තමන් පාර්ලිමේන්තුවේදී ප‍්‍රශ්න  කර බවත් එම අවස්ථාවේදී අග්‍රාමාත්‍ය වරයා ප්‍රමාණවත් පිළිතුරු ලබා නොදුන් බවත් මන්ත්‍රී වරයා වැඩිදිරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියා.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.