මධුමාධව ගමන් ගත්තැයි සැකකෙරෙන වාහනය පොලිස් භාරයට

0 108

මිනුවන්ගොඩ සිදුවීමට අදාල බවට සැක කෙරෙන මධු මාධව ගමන් ගත් වාහනයක් පොලිස් භාරයට.

මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ඇති වූ කලහාකාරී සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් කරනු ලබන විමර්ශන වලදී කලාරුවෙකු මෙන්ම දේශපාලඥයෙකු වන මධුමාධව අරවින්ද මහතා ඇතුලු පිරිසක් ගමන්ගත් බවට සැක කෙරෙන HJ_4747 දරන වාහනය පොලිස් භාරයට ගෙන තිබෙනවා. කිරිල්ලවලවැබඩ ප්‍රදේශ්යේ නිවසක තිබියදී මෙමෙ වාහනය පොලිස් භාරයට ගෙන ඇති අතර වාහනයේ හිමිකරු ප්‍රදේශයෙන් පලා ගොස් ඇති බව පොලීසිය ප්‍රකාශ කර සිටියා.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.