අත්බෝම්බ 13 ක් බදුරලියේ පාසලක් අසල.

0 130

ඊයේ රාත්‍රීයේ බදුරලියේ පාසැල් ගොඩනැගිල්ලක් අසල තිබී අත් බෝම්බ 13 ඇතැයි වාර්තා වේ. මෙම පාසලේ මුරකරු ඊයේ රාත්‍රී ආහාරය රැගෙන නැවත පැමිණි අවස්ථාවේදී ගොඩනැගිල්ල අසල තිබී යම් සැක කටයුතු පාර්සලයක් දැක තිබුනු අතර එම පාසලේ ආරක්ෂාවට තවත් දෙදෙනෙකු සමග පරික්ෂා කර අවස්ථාවේදී මෙම අත්බෝම්බ 13 සොයා ගෙන ඇත.පාසැල් මුරකරු  මේ පිළිබදව විදුහල්පති දැනුවත් කර ඇති අතර විදුහල්පති වරයා විසින් බදුරලිය පොලීසිය දැනුම්වත් කිරිමෙන් අනතුරුව පාසැල් භූමියට පැමිණි පොලීසිය එය ඉවත් කර ඇත. මේ පිළිබද විමර්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇති බවයි බදුරලිය පොලීසිය ප්‍රකාශ කර සිටියේ.

 

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.