අසාත් සාලිය – හිස්බුල්ලා ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි ජනපතිට.

0 117

බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අසාත් සාලි, නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර එම්.එල්.ඒ.එම් හිස්බුල්ලාහ්, මහත්වරුන් එම තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි ජනාධිපතිවරයා වෙත බාර දී තිබෙනවා. සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපි ජනාධිපති කාර්යාලයේදි ජනපතිවරයාට භාරදී ඇතැයි වාර්තා වේ. 

රටතුල ඔවුන්ට එල්ලවී ඇති දැවැන්ත විරෝධය හේතුවෙන් මෙම තිරණය ගන්නට දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසයි

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.