වන අලි ගම් වැදි කුඹුරැ අක්කර 20 පමන විනාශ කරලා

0

බාලසුරිය – ගගෙන්බිදුණුවැව

හුරැළු රක්ෂිතය හා හබරණ රක්ෂිත වලින් ගම් වදින වන අලි 50 ආසන්න සංඛාවක් මේ දින වල ගලෙන්බිදුණුවැව ප්‍රදේශයේ නිරන්තරයෙන් දක්නට ලැබෙන අතර වන අලි මේ වන විට යකල්ල,මනන්කට්ටිය , උඩියන්කුලම , නවක්කුලම හා කිව්ලේකඩ යන ගම්මාන ඇතුළු ගම්මාන රැසක මේ වන විට වී වගාව හා ගොඩ බෝග වගා විනාස කර ඇති අයුරැ එහි ගිය අපට දක්නට ලැබුනා.
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රීකයේ ගලෙන්බිදුණුවැව ප්‍රාදේශිය ලේකම් බල ප්‍රදේශයේ කිව්ලේකඩ ගම්මානයට වසර ගනනාවාක සිට මෙලෙස ගම්වදින වන අලි රංචු පිටින් පැමින වගාවන් විනාශ කර තිබෙනවා.
මේ අතර ඊයේ (08) රාත්‍රී කාලයේ ද කුඹුරැ අක්කර 20 අසන්න ප්‍රමානයක් විනාශ කර ඇති අතර කොමඩු/ කැකිරි/අමු මිරිස්,පොල්.කෙසෙල් ආදි ගොඩ බෝග රැසක් විනාස කර දමා තිබෙවා.
ගොවින් සදහන් කර සිටින්නේ මේ පිළිබද ප්‍රාදේශිය ලේකම් ඇතුළු වනජිවි නිළධාරින් අවස්ථා ගනනාවක දී දැනුම් දුන්නද මේ දක්වා මේම ගැටළුව සදහා කිසිදු විසදුමක් නොලැබුණු බවයි.
මේ අතර ගොවින් සදහන් කර සිටින්නේ වන අලි පලවා හැරිම සදහා රිටිගල හා මොරගොඩ වන පීවි නිළධාරින් වෙත දැනුම් දී තිබුනද එම නිළධාරින් එය කිසිදු මයිමකට ගනන් නොගන්නා බවත් ගොවින් එක්ව වන අලි පලවා හැරිම සදහා වන අලි වෙඩිල්ලක් වත් නොදෙන බවයි.
තම ගම්මානය වෙත පැමිනෙන වන අලි ගම්මානයට පැමිනෙන රක්ෂිත ආවර්ණය වෙන ලෙස වන විදුලි වැටක් ඉදි කර දෙන ලෙස ගොවින් නැවත නැවත ඉල්ලා සිටිනවා.
post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.