අයහපත් කළගුණය හේතුවෙන් ආපදා තත්වයන්ට මුහුණ දීමට පොලීසිය සීරුවෙන්…

0 155

අයහපත් කාළගුණය හේතුවෙන් ඇති විය හැකි ආපදා තත්වයන්ට මුහුණ දීම සඳහා පොලීසිය වශයෙන් විශේෂ ක්‍රියාමාර්ග රැසක් ගෙන ඇත.

මෙහිදී පරිසර, නාවික හා ආපදා කළමණාකරන දිසාව ආපදාවන්ට මුහුණ දීම සඳහා සූදානම් කර ඇත. කළුතර ගාල්ල හා මාතර පොලිස් කොට්ඨාස වෙත මේ වන විටත් විශේෂ පුහුණුව ලැබූ පොලිස් ජීවිතාරක්ෂක හා ආපදා සහන නිලධාරීන් 50 බැඟින් 150 දෙනකු යොමු කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා සඳහන් කරයි. ඒ අනුව, පොලිස් නාවික කොට්ඨාසය සතු යාත්‍රා 50 ක් සහ ඔරු 35 ක් ද අදාළ කොට්ඨාස වෙත් යොමු කර ඇති බවත් සඳහන් කෙරිණි. හදිසි ආපදා තත්ත්වය ක දී 011-2587229 හෝ 011-2454576 දුරකථන අංක ඔස්සේ පරිසර නාවික ආපදා කළමනාකරණ දිසාව අමතන ලෙස පොලිසිය මහජනතාවගෙන් දැනුම් දෙයි.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.