රත්නපුර, කෑගල්ල, බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක තුනෙ හි ප්‍රතිඵල ප්‍රමාද විය හැකියි- මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති

0 81

දිස්ත්‍රික්ක තුනකට සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක්- එම දිස්ත්‍රික්ක වල ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම ප්‍රමාද විය හැකි බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසයි.

රත්නපුර, කෑගල්ල, බදුල්ල දිස්ත්‍රික්ක තුනෙහි අද (16) පස්වරුවේ පැවති අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ඇති වූ සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් හේතුවෙන් ඡන්ද පෙට්ටි ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වෙත ගෙන යාමට ප්‍රමාද වී ඇත. එනිසා ඇතැම් ඡන්ද ගණන් කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන වල ඡන්ද විමසීම රාත්‍රී 10.00 ට ආරම්භ වූ බවත්, එම දිස්ත්‍රික්ක වල ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීමට ප්‍රමාද වනු ඇති මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා පවසයි .

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.