රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්ද ගණන් කිරීම ඇරඹේ

0 74

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තැපැල් ඡන්ද ගණන් කිරීම ආරම්භ වි ඇතැයි රත්නපුර දිස්ත්‍රික් තේරීම්භාර නිලධාරී මාලනී ලොකුපෝතාගම මහත්මිය සඳහන් කරයි


රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ 84% ක පමණ ප්‍රතිශතයක් ඡන්දය ප්‍රකාශ කර ඇති බව වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් කීය.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.