ගෝඨභයට විදෙස් රටවලින් සුබ පැතුම් …

0 110

හෙට උදෑසන දිවුරුම් දිමට අපේක්ෂිත අභිනව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට විදෙස් රටවලින් සුබ පැතුම් ගලා එයි. මේ අනුව අසල්වැසි ඉන්දිය අගමැතිවරයා, පාකිස්ථාන සහ මාලදිවයින් ජනාධිපතිවරයා දැනටමත් සුබ පැතුම් එක් කර ඇත..
හත්වන විධායක ජනාධිපති ධුරයේ දිවුරුම් දිම හෙට උදැසන 1100ට රුවන්මැලි සෑරදුන් අභියසදි පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත..

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.