සජිත් සිය ඡන්ද පාරදය බාරගනියි.

0 78


07 වන විධායක ජානාධිපතිවරයා තෝරා ගැනීමේ තරඟයෙන් තමාගේ පරාජය බරාගන්නා බවත් නව ජනාධිපතිවරයාට සුබ පතන බවත් ඔහු ප්‍රකාශකරයි
තවද ඉදිරියේදි තමන් පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන අතර තම දේශපාලන ජීවිතයේ ඉදිරි කටයුතු සම්බන්ධව පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ටයින් ගෙන් උපදේස් ලබාගෙන තිරණයක් ගන්නා බව ඒ මහතා සඳහන් කරයි.

Sajith Premadasa, Sri Lanka’s housing minister and deputy leader of the ruling United National Party (UNP), gestures as he arrives to hand over nominations papers at the election commission ahead of Sri Lanka’s presidential election, in Colombo, Sri Lanka October 7, 2019. REUTERS/Dinuka Liyanawatte
post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.