අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයෙන් සාපෙළට බාධාවක් නෑ…

47

පවතින අයපත් කාලගුණ තත්ත්වයේ ද අධ්‍යාපන පොදු සහතික පත‍්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය බාධාවකින් තොරව ආරම්භ කිරීමට හැකි වු බව විභාග කොමසාරිස් බී, සනත් පුජිත මහතා දන්වා සිටී….
දිවයින පුරා විභාග සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථාන 547 පිහිටුවා ඇති අතර විභාග මධ්‍යස්ථාන 4987 ක දී විභාගය පැවැත්වේ…. පාසල් අයදුම් කරුවන් 433050 දෙනෙක් සහ පුද්ගලික අයදුම් කරුවන් 283058 ක් වශයෙන් විභාග අපේක්ෂකයන් 717008 ක් මෙවර විභාගයට පෙනි සිටින බව විභාග දේපාර්තමේනතුව සඳහන් කරයි…

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.