ආරච්චිකට්ටුව ජනතාවට විමසිලිමත් වන ලෙස ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය දන්වයි

පවතින අයහපත් කලගුණික තත්ත්වය හේතුවෙන් පුත්තලම, සෙන්ගල්ඔය අවධානමක පවතින බැවින් ආරච්චිකට්ටුව ජනතාව විමසිල්ලෙන් පසුවන ලෙස ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් සඳහන් කරමින් පවසයි.

මේ වනවිට සෙන්හල් ඔය ඇනිකට්ටුව යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට කටයුතු සිදු කරනවා. ජල ගැලීමක් සිදු විය හැකි බවත් ඒ හේතුවෙන් ආරච්චි කට්ටුව ජනතාව අවධානයෙන් පසුවන්නැයි ප්‍රදීප් කොඩිප්පිලි මහතා දන්වා සිටියි.

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.