විවෘත ටෙනිස් ශූරතාවය “නොවැක් ජොකොවිච්ට”…

8වැනි ඔස්ට්‍රේලියා විවෘත ටෙනිස් තරගාවලියේ ශූරතාව දිනා ගැනීමට සර්බියාවේ නොවැක් ජොකොවිච් ඊයේ සමත් විය.

නොවැක් ජොකොවිච් ඔස්ට්‍රේලියා ටෙනිස් ශූරතාව අඛන්ඩව දිනා ගත් දෙවන අවස්ථාව මෙයයි.

නොවැක් ජොකොවිච් දිනාගත් 17 වැනි ග්‍රෑන්ඩ් ස්ලෑම් ටෙනිස් ශූරතාව මෙය වීම විශේෂත්වයක්.

ලෝක ටෙනිස් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වල දෙවන ස්ථානයේ පසුවූ සර්බියාවේ නොවැක් ජොකොවිච් සහ පස්වන ස්ථානයේ පසුවූ ඔස්ට්‍රියාවේ ඩොමිනික් තීම් අවසන් මහා තරගයට සුදුසුකම් ලබා සිටියේය.

‍මෙම ජයත් සමඟ ජොකොවිච් ලෝක ටෙනිස් ශ්‍රේණිගත කිරීම් වල පළමු ස්ථානයට පත්වීමට සමත් වුණා.


post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.