පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසුව ලංකාවේ ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට – IMF

පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් 21 දා ශ්‍රී ලංකාවට එල්ල වූ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතින බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පවසයි.

ඒ අනුව මේ වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික වර්ධන වේගය 3.7ක් බවට පත්වෙනු ඇති බවද ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පවසයි.

ජනවාරි 29 දා සිට පෙබරවාරි 7 දා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිතයන් ශ්‍රී ලංකාවේ කළ සංචාරයකින් අනතුරුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ මේ බව සඳහන් වෙයි.

පසුගිය වසරේ අග භාගයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ නිශ්පාදන ක්ෂේත්‍රයේ හා සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ පුනර්ජීවනයක් ඇතිව තිබෙන බව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල පවසයි.

කෙසේ වෙතත් චීනයේ මේ වන විට ව්‍යාප්තවී තිබෙන කොරෝනා වෛරසය හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සිංචාරක ව්‍යාපාරයට සීමිත බලපෑමක් ඇති කරනු ඇති බවත් මේ වසරේදී ශ්‍රී ලංකාවේ උද්දමනය 4.5ක අගයක පවතිනිනු ඇති බවත් මූල්‍ය අරමුදල පවසයි.

එසේම වෙළඳ ගිණුමේ හිඟය 2020 වසරේචදී දළ දේශීය නිශ්පාදිතයෙන් 3%ක අගයකින් වැඩිවෙනු ඇති බවත් මූල්‍ය අරමුදල පවසයි.

එසේම මෑත කාලයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුකළ බදු කපා හැරීම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාථමික හිගය දළ ජාතික නිශ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 1.9කින් ඉහළ යුනු ඇති බවද මූල්‍ය අරමුදල පෙන්වා දෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ තරග කාරිත්වය හා ආර්ථික වර්ධනය සඳහා තවදුරටත් තරගකාරිත්වය වර්ධනය කිරීම හා ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණයන් සිදුවිය යුතු බවත් මූල්‍ය අරමුදල පවසයි

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.