ජිනීවා යෝජනාවලින් රජයට ඉවත්වීමට කැබිනට් අනුමැතිය

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කොමිෂමේදී ශ්‍රී ලංකාවද සම අනුග්‍රහය දක්වා ඇති යෝජනාවලියෙන් ඉවත්වීමට කැබිනට් අනුමැතිය  ලැබී තිබේ.

ඒ අනුව මේ සම්බන්ධයෙන් වන ඉදිරි කටයුතු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා විසින් සිදුකිරීමට නියමිතය.

එහිදී ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවට මිත්‍ර රටවල සහාය ලබාගැනීමටත් රජය අපේක්ෂා කරයි.

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.