ධාවනයට නුසුදුසු වාහන 47 ක් බදුල්ලේ දී අල්ලයි…

ජයලත් දිසානායක – බදුල්ල

බදුල්ල මෝටර් රථවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිළධාරීන් හා බදුල්ල පොලීසියේ රථවාහන අංශය එක්ව බදුල්ල නගරයේදී පසුගියදා සිදුකරන ලද රථවාහන පරීක්ෂාවේදී විවිධ අඩුපාඩු සහිත වාහන 47කට තහනම් නියෝග නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරන ලදි.
ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලයේ බස්රථ 13ක් පෞද්ගලික බස්රථ 18ක්” ලොරි” ත්‍රීරෝද රථ ඇතුථ තවත් වාහන 16කට මෙසේ තහනම් නියෝග පැනවීය..
රථවාහනයේ පවතින කාර්මික දෝෂ, තිරිංග පද්ධතියේ දෝෂ, වාහනවල කොටස් දිරායෑම්, අනුමත නොමැති අමතර සවිකිරීම් ඇතුථ දෝෂ හේතුවෙන් මෙසේ තහනම් නියෝග පැනවීය.
බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ප්‍රධාන මෝටර් රථ පරීක්ෂක ඩබ්.එම්.ජෙ.සී බණ්ඩාර සහ මෝටර් රථ පරීක්ෂක සී.ටී.බී ගලගොඩ යන මහත්වරුන් විසින් තහනම් නියෝග නිකුත් කළ අතර බදුල්ල පොලිස් අධිකාරී වසන්ත කන්දේවත්ත මහතාගේ උපදෙස් පරිදි බදුල්ල කොට්ඨාශ රථවාහන අංශයේ නිළධාරීන් විසින් මෙම වාහන පරීක්ෂාව සඳහා සහභාගි විය..

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.