කැළණි සරසවියේ CCTV කැමරා ගැලවූ 16ක් අත්අඩංගුවට…

කැළණිය සරසවියේ CCTV කැමරා ගැලවූ උපාධි අපෙක්ෂකයින් 16 ක් කිරිබත්ගොඩ පොලීසිය විසින් අත්අඩගුවට ගෙන තිබේ.

මෙසේ අත්අඩංගුවට පත්වූ පිරිස අතර උපාධි අපේක්ෂක ස්වාමීන්වහනසේ නමක්ද සිටිති.

කැලණිය විශ්ව විද්‍යාල පරිශ්‍රයේ සවි කර තිබූ සී.සී.ටී.වී කැමරා එම විශ්ව විද්‍යාලයේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ සාමාජිකයින්  විසින් බලහත්කාරයෙන් කිසියම් පිරිසක් පසුගිය 24වනදා  ගලවා ඉවත් කර තිබුණි.

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.