මුස්ලිම් කොන්ග්‍රසයේ සහය සජිත්ට – රවුෆ් හකීම්

ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේදි තම පක්ෂයේ සහය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ප්‍රමුඛ සමඟ ජන බලවේගයට ලබාදෙන බව මුස්ලිම් කොන්ග්‍රස් පක්ෂයේ නායක රවුෆ් හකීම් මහතා අද පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී ප්‍රකාශකර ඇත

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.