ලක්ෂපාන ගින්න නිවාදැමීමට ගුවන් හමුදාව…

ලක්‍ෂපාන, වාලමලෙයි රක්‍ෂිතයේ ඊයේ රාත්‍රියේ සිට පැතිරයන ගින්න නිවා දැමිම සදහා ගුවන් හමුදාවේ බෙල් 212 වර්ගයේ හෙලිකොප්ටර් යානාවක් යොදවා තිබෙනවා.ප්‍රදේශවාසින් එක්ව ගින්න මැඩපැවැත්වීම සඳහා කටයුතු කළත් දිගින් දිගටම ගින්න පැතිරී යාම හේතුවෙන් ගුවන් හමුදාවේ සහය මේ සඳහා යොදා ගැනීමට සිදුවී තිබේ

මාවුස්සා කැලේ ජලාශයෙන් ජලය ලබාගෙන ගුවනින් ගෙන ගොස් ගින්න පැතීරි යන ප්‍රදේශයට ජලය ඉසීම සිදුවේ..

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.