හෝමාගම මුලික රෝහල මධ්‍යම රජයට පවරා ගැනීමට පියවර. ඉදිරි සතිය තුල ඒ සදහා වන අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකාවක්

සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය සේවා, කාන්තා හා ළමා කටයුතු සහ සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්ච් මහත්මිය (26) දින හෝමාගම මූලික රෝහලේ හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවට එක්විය.

එහිදී රෝහලේ පාලනාධිකාරිය ඇතුලු නිලධාරි මණ්ඩලය සමග රෝහ‌ලේ වත්මන් තත්ත්වය සහ ඉදිරි සංවර්ධන වැඩසටහන් පිළිබද සාකච්ඡා පවත්වන ලද අතර එම සාකච්ඡාවේ දී අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්ච් මහත්මිය හෝමාගම මුලික රෝහල මධ්‍යම රජයට පවරා ගැනීම සදහා කටයුතු කරන බව පැවැසීය.

හෝමාගම ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති හෝමාගම මුලික රෝහල 1946 වසරේ දිස්ත්‍රික් රෝහලක් ලෙස ද 1997 වසරේ මුලික රෝහලක් ලෙසට ද පත් වන අතර රෝහල ඇදන් 474 කින් යුක්ත වේ. මූලික ප‍්‍රතිකාර ඒකකයක්, ප්‍රසව හා නාරිවේද, ළදරු ඒකක, අක්ෂි ඒකක, රසායනාගාර, ජීව විද්‍යා අංශයක්, මනෝචිකිත්සක එ්කක, සායනවලට එන රෝගී සඳහා වෙනම ප‍්‍රතිකාර ඒකක සංකීර්ණයකින් ද යුක්ත වේ. දිනකට සාමාන්‍ය සායනික පහසුකම් ලබාගැනිම සදහා 1000 ක් පමණ මෙම රෝහලට පැමිණේ.

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.