උණුසුම් පුවත්

අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරේ….

අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයට ජනාධිපති අත්සන් තබයි..

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රයට මීට සුළු මොහොතකට පෙර අත්සන් තැබූ බව වාර්තා වෙනවා… මේ අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රීයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරේ..

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.