උණුසුම් පුවත්
බාබර් සැලුන් සහ රුපලාවන්‍යගාර සඳහා මාර්ගෝපදේශයක් නිකුත් කරයි..ලබන සතියේ සිට සියලු පෞද්ගලික ආයතන වැඩ කිරීමට එකඟ වෙයි..දෛනික ජන ජීවිතය සහ ආයතනික ක්‍රියාකාරිත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම මැයි 11 වැනිදා ඇරඹෙයි..ඇඳිරි නීතිය පිළිබද නවතම දැනුම්දීම..නාවික හමුදාව නිකුත් කර ඇති විශේෂ නිවේදනය..දුෂ්කරතාවයට පත්ව තිබෙන ජනමාධ්‍යවේදීන්,කලා කරුවන්,ස්වයං රැකියාවල නිරත වූ අය වෙනුවෙන් සහනයක් ලබාදීමට රජයේ අවධානය යොමු කෙරේකොරෝනා වෛරසය ආසාදිත මුළු රෝගින් සංඛ්‍යාව 188 වෙයි.කොවිඩ් -19 වෛරසය ආසාදනයෙන් සිදු වූ 06 වන කොරෝනා ආසාදිත මරණය වාර්තා වේ…නවතම ඇඳිරි නීති නිවේදනය..සුපිරි වෙළද සැල් හිමියන්ට තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ආරාධනාවක්

ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝණය කිරීම් සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව – 19441 කි.

මුළු අත්අඩංගුවට ගත් වාහන සංඛ්‍යාව – 5082 කි.

කොරෝනො වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම වැලැක්වීම සඳහා 2020.03.20 වන දින සවස 06.00 සිට දිවයින පුරා පොලිස් ඇදිරි නීතිය පැනවීමෙන්  පසු.

2020.04.08 යන දින උදෑසන 6.00 සිට 2020.04.09 යන දින උදෑසන 6.00 දක්වා ගත වූ පැය 24 කාලසීමාව තුළ

❖ අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයින් ගණන – 1724 කි.
❖ අත්අඩංගුෛට ගත් වාහන සංඛ්‍යාව –496 කි.

ඒ අනුව 2020.03.20 යන දින සවස 6.00 සිට 2020.04.09 යන දින උදෑසන 6.00 දක්වා කාලසීමාව තුළ ඇඳිරි නීතිය උල්ලංඝණය කිරීම් සම්බන්ධව.

මුළු අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව – 19441 කි.
❖ මුළු අත්අඩංගුවට ගත් වාහන සංඛ්‍යාව – 5082 කි.

post add media course 01

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.