ශ්‍රිලංකා ටෙස්ට් ක්‍රීකට් කණ්ඩායම බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් හී සංචාරයක

පළමු තරඟය ජුනි 6 දින පැවැත් වේ

0

ඉදිරියෙදි පැවෙත් වෙන (මෙම මස 25) ටෙස්ට් තරඟ 3 සඳහා ශ්‍රිලංකා ටෙස්ට් ක්‍රීකට් කණ්ඩායම බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් හී සංචාරයක නිරතවීමට නියමිතව ඇත. එම සංචිතයට ඇතුලත් ක්‍රිඩකයෝ පසුගිදා (23 වෙනිදා) ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් මූලස්ථානයේදී ආගමික වතාවත් වලට සහභාගි විය.

ජාත්‍යාන්තර ටෙස්ට් ශ්‍රේණි ගත කිරීම්වලට අනුව ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රසාද ලකුණු 94 ලබා හයවැනි ස්ථානයේ රැදි සිටින අතර ප්‍රසාද ලකුණු 67 ලබාගෙන බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් කණ්ඩායම නව වැනි ස්ථානයේ පසුවේ- පළමු තරඟය ලබන මස (ජුනි) හයවැනි දින පැවැත් වේ- දෙවැනි තරඟය දිවා රාත්‍රි තරගයක් ලෙස 14 පැවැත්වීමට සුදානම් කර ඇති අතර තෙවැනි ටෙස්ට් තරගය 23 වෙනිදා පැවැත්වේ- ශ්‍රි ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම හෙට 25 බටහිර ඉන්දිය කොදෙව් දුපත් බලා පිටත් ව යාමට නියමිතව ඇත

 

ඡායාරූපය අන්තර්ජාලය ඇසුරින් කෙළිමඩල

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.