■ නීතී විරෝධී ගැබ්සා සඳහා යොදාගන්නා ඖෂධ පෙති තොඟයක් බන්ඩාරවෙල නගරයේ ෆාමසියකින් හමුවේ.

0

නීතී විරෝධී ගැබ්සා සඳහා යොදාගන්නා රජය මඟින් ආනයනය තහනම් කළ ඖෂධ පෙති තොඟයක් බන්ඩාරවෙල නගරයේ ෆාමසියකින් හමුවේ.
ඉකුත් 11 වෙනිදා හපුතලේ විශේෂ කර්ය බළකායේ නිලධාරීන් හා ඖෂධ පරීක්ෂකවරුන් එක්ව කළ මෙහෙයුමකදී බන්ඩාරවෙළ නගරයේ ෆාමසියක මෙම නීතී විරෝධි ගැබ්සා පෙති තොගය හමුවී ඇත. මම ඖෂධ තොගය අත්අඩංගුවට ගැනීමේන් අනතුරුව, ඖෂධ අලවිකල පුද්ගලයාට වෙළඳ සැල් හිමිකරුට හා මෙම නීතී විරෝධී ඖෂධ මෙරටට ආනයනය කරන පුද්ගලයාටද නඩු දැමිමට කටයුතු කරයි.

උපාය දුතයෙකු මාර්ගයෙන් මෙම නීතී විරෝධී කටයුත්ත හෙළි කරගත් අතර මෙම වෙළඳ සැල මීට ඉහතදී රුපියල් සියයකට අලවි කළ පෙත්තක් අද වෙන විට රුපියල් 5500 ක පමණ මුදලකට අලවි කරයි.
වී. ඕ. ජී වෛද්‍ය වරයෙකුට හැර වෙනත් වෛද්‍යවරයෙකුට පවා ළඟ තබාගත නොහැකි මෙම  නීතී විරෝධි ගැබ්සා පෙති තොගය  සාවද්‍ය ලෙස මෙරටට ගෙන්වා විකිණීම් කළ  සැකකරුවන් බන්ඩාරවෙළ අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතයි.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.