තෙබුවන වැලි ලොරිය මුදාහළ ඕ-අයි-සී ට එරෙහිව පරීක්ෂණයක්

0 256

ඉකුත් සතියේ තෙබුවන පොලිසියේ සැරයන් සනත් ගුණවර්ධන විසින් අත්අඩංගුවට ගත් වැලි ලොරිය උසාවියට ඉදිරිපත් නොකර මුදා හැරිම හේතවෙන් එහි ඕ.අයි.සී වරයාට එරෙහිව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.
එම අත්අඩංගුවටගත් වැලි ලොරියේ ප්‍රවාහන බලපත්‍රයේ වැරදි කිහිපයක්ම ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානයේ පොලිස් විශේ විමර්ශන ඒකකයෙන් කළ පරික්ෂණ වලින් තහවුරු වී ඇති බව පොලිස් මුලසුථාන ආරංච් මාර්ග වලින් පැවසේ-
මෙම සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගනීම සඳහා පොලිස් ස්ථානට අධීක්ෂණය කරන පොලිස අධික්ෂකවරයා ද ඊයේ විශේෂ විමර්ශන ඒකකය වෙත කැඳවා තිබුබවද ආරංච් මාර්ග වලින් පැවසේ.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.