පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවයි .. මහ මැතිවරණය ජනවාරි 05 වෙනිදා පැවැත්වේ….

0 793

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා විසින් තමන්ට ලැබී ඇති බලතල අනුව අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමට පියවර ගත්තේය  අද රාත්‍රී 11.45 ට ඊට අදාල අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කරන ලදි.
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් තෝරා පත්කර ගැනීමට 2019 ජනවාරි මස 05 වැනිදා මහ මැතිවරණය පැවැත්වීමටත් අභිනව පාර්ලිමේන්තුව 2019 ජනවාරි මස 17 වැනි දින කැඳවීමටත් ජනාධිපතිවරයා නියම කර ඇත.

2018 නොවැම්බර් මස 19 වැනි දින සිට 26 වැනි දින දහවල් 12.00 දක්වා කාලය නාමයෝජනා බාරගැනීමේ කාලය ලෙස ලබා දී තිබේ.

2019 මහ මැතිවරණය පැරණි ඡන්ද ක්‍රමය මතම පැවැත්වීමට නියමිතය.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.