උණුසුම් පුවත්

මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් දිවුරුම් ප්‍රකාශ ලබාගැනීමේ සටනක එජාපය නිරතවේ.

0

දිවුරුම් ප්‍රකාශ මගින් 113 ජනපතිට ඔප්පුකර පෙන්වන්න ගිය එක්සත් ජාතික පක්ෂය විශාල අමාරුවක වැටී ඇති බව සිරිකොත විශ්වාසවන්ත ආරංචි මාර්ග පවසනවා.

ජනාධිපතිවරයා සමඟ පැවති සාකච්ඡාවේදි අගමැතිවරයාට එරෙහිව ගෙනා විශ්වාස භංගයේ නීතියානු කූල භවය පිළිබඳව ජනපතිවරයාගේ ප්‍රශ්න කිරිමට, පිළිතුරු ලෙස 113 දෙනෙකුගේ දිවුරුම් ප්‍රකාශයන් ඉදිරිපත් කිරිමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය පොරන්දු වු අතර අද හවස වන තුරුත් ලැබී ඇත්තේ දිවුරුම් ප්‍රකාශ කිහිපයක් පමණක් බව සිරිකොත ආරංචි මාර්ග දන්වා සිටී.

අත්සන් ලේඛනයේ අත්සන් යෙදුවද දිවුරුම් ප්‍රකාශ ලබාදීමට ඇතැම් මන්ත්‍රිවරු මැලිකමක් දක්වන බව සඳහන්වේ.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.