හදිසි තොරතුරු පිළිබඳව දැන්වීම සඳහා යුද්ධ හමුදා මූලස්ථනය ඇමතිය හැකියි

0

දැනට පවතින හදිසි ආරක්ෂක වාතාවරණය සැලකිල්ලට ගෙන හදිසි තොරතුරු පිළිබඳව දැන්වීම සඳහා යුද්ධ හමුදා මූලස්ථනය ඇමතිය හැකි බව යුද්ධ හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක (අධ්‍යක්ෂ මාධ්‍ය ) බ්‍රිගේඩියර් සුමිත් අතපත්තු මහතාගේ අත්සනින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියි.

එම දුරකතන අංක මෙසේ ය.

 

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.