තවත් වසරක් සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF)අනුමැතිය.

0 267

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මගින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීමට නියමිතව තිබූ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන පහලවක මූල්‍යාධාර තවත් වසරක් සදහා දීර්ඝ කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රතිපත්ති සහ ක්‍රියා කාරිත්වය පිළිබද පස්වන වරටත් ඇගයීමෙන් පසුව අන්තර් ජාතික මූල්‍ය අරමුදලේ සංවිධායක මණ්ඩලය විසින් මෙම තීරණය ගෙන ඇත.මෙරට ගෙව්ම් ශේෂයේ හිගය පියවීම මෙන්ම විදෙස් සංචිත ශක්තිමත් කිරීම ඔවුන්ගේ අරමුණ වන අතර අරමුදලේ කාලය දිගු කර අරමුදලේ පහසුකම් ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදෙන බව ඔවුන් පවසා ඇත. ඒ අනුව ඩොලර් මිලියන එකසිය හැටහතරක වරික එකොලහක් නිකුත් කර ඇති අතර අයි.එම්.එෆ් මූල්‍යාධාර යටතේ ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන් මුළු මුදල ඩොලර් බිලියන එකසිය පහළවක් දක්වා ඉහළට.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.