සීගිරිය නැරඹිම දින තුක් නොමිලේ

0 91

වෙසක් උත්සවයට සහ ජාතික කෞතුකාගාර දිනය නිමිති කරගෙන 18,19 සහ 20 යන දිනයන් තුළ, සීගිරිය පුරා විද්‍යා පරිශ්‍රය සහ කෞතුකාගාරය මධ්‍යම සංස්කෘතික අර මුදල විසින් දේශීය සංචාරකයන් ට නොමිලේ නැරඹීමට අවස්ථාව ලබදී තිබෙනවා. එමෙන්ම එහි ඉහළ නිළධාරීන් පවසන්නේ සීගිරියේ කැනීම් තුළින් හමුවුන පුරා වස්තු ප්‍රදර්ශනයක් මෙන්ම අධ්‍යාපන වැඩසටහන් ද පැවැත් වෙන බවයි.ඔවුන් වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කර සිටියේ නිවාස ඉදිකිරීම් සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ගේ උපදෙස් හා මග පෙන්වීම මත මෙම වැඩසටහන් පවත්වන බවයි.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.