උපවාසය අත්හැරීමට රතනහිමියෝ තිරණය කරයි.

0 384

පුරා දින හතරක් මුලුල්ලේ උපවාසයේ යෙදි සිටි රතන හාමුදුරුවෝ මීට සුළු වේලාවකට පෙර සිය උපවාසය අත්හැරිහ.

නැගෙනහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර එම්.එල්.ඒ.එම් හිස්බුල්ලාහ්, බස්නාහිර පළාත් ආණ්ඩුකාර අසාත් සාලි, යන මහත්වරුන් එම තනතුරුවලින් ඉල්ලා අස්වූ බවට මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර මෛත‍්‍රී ගුණරත්න මහතා විසින් ලිඛිතව දැනුම්දීමෙන් පසු උන්වහන්සේ උපවාසය අත්හැරීමට තීරණය කළහ.
post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.