කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර බහලු පර්යන්තයේ සංවර්ධන කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට වහාම වාර්තාවක් ලබාදෙන්නැයි නිළධාරීන්ට උපදෙස්

0 109

කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර බහලු පර්යන්තයේ කාර්යයන් ආරම්භ කිරීම සඳහා ඇතිව තිබෙන ප්‍ර‍මාදයන් පිළිබඳව සහ කඩිනමින් වැඩ ආරම්භ කිරීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ගයන් පිළබඳව වාර්තාවක් වහාම සකස් කර තමා වෙත ලබාදෙන ලෙසට වරාය හා නාවික කටයුතු, මාර්ග හා මහා මාර්ග සංවර්ධන අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍ර‍නාන්දු මහතා වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්ට නියෝග කළේය.

මෙතෙක් ප්‍ර‍මාදව පැවති නැගෙනහිර බහලු පර්යන්තයේ සංවර්ධනය වහාම ආරම්භ කළ යුතු බවත් එමගින් කොළඹ වරායේ මෙහෙයුම් ධාරිතාව ඉහළ නැංවිය යුතු බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදී ප්‍ර‍කාශ කළේය.

2015 ට පෙර පැවති රජය නැගෙනහිර බහලු පර්යන්තයේ වැඩ ආරම්භ කිරීම සඳහා සියලු කටයුතු සැලසුම් කර තිබිණ. එහිදී රජය වෙනස්වීමත් සමග තීන්දු තීරණ ගැනීමේ ප්‍ර‍මාදයන් හේතුවෙන් ව්‍යපෘතියේ කටයුතු ඇණහිට ඇති බව නිළධාරීහු ප්‍ර‍කාශ කළහ. මෙසේ ව්‍යාපෘතිය ප්‍ර‍මාද වීම නිසා කොළඹ වරායට විශාල මෙහෙයුම් ධාරිතාවක් අහිමි වී ඇති බව අමාත්‍යවරයා විසින් නිලධාරීන්ට පෙන්වා දෙන ලදි.
ඒ අනුව ප්‍ර‍මාදයට හේතු වී ඇති කරුණු නිරාකරණය කර වහාම වැඩ ආරම්භ කරන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

post add media course 01

Leave A Reply

Your email address will not be published.